Oakplanet Internatioanl Asociația Obștească ( în continuare Oakplanet) conştientizează şi împărtăşeşte dreptul individului de a controla propriile date cu caracter personal şi importanţa protecţiei lor. Oferirea de Dumneavoastră a datelor cu caracter personal este un act de încredere şi Oakplanet va lua măsurile necesare pentru a justifica încrederea acordată.

Conform Legii privind protecţia datelor cu caracter personal nr. 133 din 08.07.2011, date cu caracter personal constituie orice informaţie referitoare la o persoană fizică identificată sau identificabilă (subiect al datelor cu caracter personal). Persoana identificabilă este persoana care poate fi identificată, direct sau indirect, prin referire la un număr de identificare sau la unul ori mai multe elemente specifice identităţii sale fizice, fiziologice, psihice, economice, culturale sau sociale.

Orice prelucrare a datelor cu caracter personal, cu excepţia prelucrărilor menţionate expres în Legea privind protecţia datelor cu caracter personal nr. 133 din 08.07.2011, poate fi efectuată numai dacă persoana vizată şi-a dat consimțămîntul în mod neechivoc pentru această prelucrare.

În conformitate cu prevederile Legii privind protecţia datelor cu caracter personal nr. 133 din 08.07.2011, Oakplanet colectează datele cu caracter personal în scopuri determinate, explicite şi legitime pentru a le prelucra într-un mod compatibil cu aceste scopuri.

Oakplanet colectează datele pentru realizarea obiectului de activitate principal. Datele personale sunt prelucrate numai în măsura necesară îndeplinirii scopurilor interne şi legale ale Oakplanet , cu respectarea tuturor măsurilor legale de securitate şi confidenţialitate a datelor.

În conformitate cu prevederile art.art.12-18 al Legii privind protecţia datelor cu caracter personal nr.133 din 08.07.2011, Dvs. dispuneţi de dreptul de informare, dreptul de acces la datele cu caracter personal, dreptul de intervenţie asupra datelor cu caracter personal, dreptul de opoziţie al subiectului datelor cu caracter personal, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale, dreptul de acces la justiţie. În scopul exercitării drepturilor prevăzute de Lege, sunteţi în drept să Vă adresaţi cu o cerere scrisă către Oakplanet.

Textul integral al Legii poate fi accesat pe site-ul Centrului Naţional pentru Protecţia Datelor cu Caracter Personal pe adresa:  datepersonale.md