1. Introducere

1.1. Acest Regulament privind funcţionarea paginii-web oakplanet.org  (în continuare în text — Regulament) reglementează  oferirea posibilității de crearea condițiilor pentru sădirea stejarilor în toată lume pentru toți doritori prin intermediul paginii web oakplanet.org, ce aparţine organizației Oakplanet International – în continuare Asociația.

Acest Regulament poate fi modificat, dar pe pagina web este permanent amplasată versiunea ultimă şi actualizată, condiţiile căreia se aplică în cadrul termenului de acţiune al acesteia.

1.2 Vizitarea, vizionarea paginilor de pe pagina web, înregistrarea pe pagină, cît şi achitarea cotizațiilor și donațiilor cu utilizarea paginii web înseamnă că Dvs. aţi făcut cunoştinţă cu acest Regulament, aţi înţeles conţinutul acestuia şi sunteţi de acord cu condiţiile expuse în el.

2. Descrierea serviciilor

2.1. Prin intermediul paginii web oakplanet.org organizația „Oakplanet International” A.O. oferă o bază de date online dinamică de stejari sădite în cadrul proiectului Oakplanet pe Pamînt, cu ajutorul căreia la interpelarea, formulată de participant prin intermediul unui formular special, pe pagina web pot fi afişate toate variantele disponibile de promovare a sădirii stejarilor la momentul interpelării.

2.2. Informaţia oferită pe pagina noastră web la interpelarea clientului privind variantele de  promovare a sădirii stejarilor este oferită pentru cunoștință și nu poate fi folosită cu alte scopuri.

2.3. Pentru fiecare interpelare concretă, în fiecare moment determinat de timp, baza de date dinamică formează o variantă de zbor actuală în momentul interpelării, şi care corespunde situaţiei reale de disponibilitate a variantelor de promovare a sădirii stejarilor.

2.4. Prezentarea la solicitarea clientului pe pagina web oakplanet.org a variantelor de promovare a sădrii stejarilor reprezintă oferta Asociației şi achitarea de către participant a unei sau altei variante de ofertă reprezintă confirmarea acordului de sponsorizare cu Asociația. Din momentul achitării donației conform ofertei selectate de participant contractul de sponsorizare între participant şi Asociație se consideră încheiat. Chitanţa, trimisă la adresa electronică, indicată de client în momentul selectării şi achitării donației, reprezintă document, care confirmă faptul încheierii contractului de sponsorizare.

2.5. Cînd achită o donație prin intermediul paginii noastre web, participantul intră în relaţii contractuale directe (cu putere juridică) cu Asociația referitor la promovare a sădirii stejarilor.  

2.6. Din momentul achitării de către client a donației prin intermediul sistemului de primire a plăţilor, aflat pe pagina web oakplanet.org, informaţia cu privire la participarea la sădirea stejarilor este îndreptată într-o baza de date a site-ului oakplanet (Global Oaks Database) pentru păstrarea permanentă. Ștergerea informației este posibilă numai la cerere participantului sau organizațiilor și  isntituțiilor competente.

2.7. Participantul primeşte o chitanţă la adresa electronică, indicată de acesta. În chitanţa respectivă se indică toată informaţia despre variantă aleasă de promovarea plantării stejarilor.  

3. Donații

3.1 Ca răspuns la interpelarea, completată de participant în formularul de căutare pe pagina web, se afişează toate variantele de promovare a sădirii stejarilor.

3.2. Mărimea donației pentru fiecare din variantele afişate este final şi nu sunt prevăzute plăţi suplimentare.

3.3. Vă rugăm să atrageţi atenţia la faptul că la unele tarife sau oferte speciale nu se pot face anulări sau modificări.  Informaţie scurtă privind regulile tarifului sunt obligatoriu indicate şi în chitanţa, primită de client pe adresa sa electronică. În caz că este necesar să precizaţi orice informaţie – luaţi legătura cu reprezentantul a Asociației.

3.4. Achitarea donației înseamnă că aţi făcut cunoştinţă cu toate condiţiile şi sunteţi de acord cu ele.  

3.5. Dacă orice sume pe care Participantul trebuie să le achite Asociației sunt stabilite în altă valută decît leul moldovenesc, Participantul le va achita conform cursului comercial indicat de Asociație.

4. Confidenţialitate

4.1 Asociația respectă standarde etice înalte, interesele Dvs. şi confidenţialitatea datelor personale ale Dvs. Cu excepţia cazurilor, prescrise şi prevăzute de legislaţia în vigoare, noi nu vom oferi datele Dvs. personale persoanelor terţe fără acordul Dvs.

5. Modul de plată donațiilor prin card bancar

5.1 Formularul comenzii. Participantul în formularul comenzii formează varianta necesară a promovării a sădirii stejarilor  şi alege modul de achitare a acestuia cu card bancar.

5.2 Formularul plăţii. Pagina web oakplanet.org  redirecţionează participantul  spre un formular protejat de achitare a centrului de procesare FinComBank, legat cu reţelele bancare închise Visa, MasterCard ş.a.m.d. Banca FinComBank este şi bancă-acquirer (acquirer), care procesează plăţile prin carduri pentru pagina web oakplanet.org.

5.3 Pentru protecţia şi codificarea datelor în cadrul trimiterii lor se foloseşte tehnologia industrială standard “Protocolul sochetelor protejate (SSL)”

5.4. FinComBank. Centrul de procesare FinComBank verifică statutul şi parametrii paginii web oakplanet.org, cît şi efectuează o verificare a interpelării formate în ceea ce ţine de corespunderea cerinţelor stabilite şi limitărilor sistemice şi transmite interpelarea formată pentru autorizare în centrul de acquiring FinComBank pentru obţinerea autorizării plăţii.

5.5. Primind o interpelare pentru autorizarea tranzacţiei cu ajutorul cardului, utilizat de clientul paginii web oakplanet.org, centrul de acquiring FinComBank o îndreaptă în sistemul internaţional de plăţi corespunzător (Visa, MasterCard ş.a.), în continuare – sistem de plată.

5.6. Sistemul de plată identifică banca emitentă, care a emis cardul bancar al cumpărătorului, verifică prezenţa de mijloace băneşti pe acesta, după care îndreaptă interpelarea pentru autorizare în centrul de procesare FinComBank .

Banca emitentă a cardului clientului confirmă capacitatea de plată a acesteia, autorizează plata de către cumpărător şi rezervă suma necesară pentru cumpărarea biletului aerian. Confirmarea disponibilităţii de mijloace şi autorizarea ajung la FinComBank .

5.7 După parvenirea banilor în contul de decontare al Asociației sistemul sau reprezentantul Asociației face schimbări la date despre donațiile pe pagina web oakplanet.org şi informează participantul despre achitarea cu succes a comenzii.

Dacă doriţi mai multe informaţii privind achitarea donațiilor prin card vă puteţi adresa la Asociație sau la banca comercială FinComBank .

6. Modul de plată prin transfer bancar în contul de decontare al Agenţiei

6.1. Formularul comenzii. Participantul în formularul comenzii formează varianta necesară a promovării a sădirii stejarilor  şi alege modul de achitare prin transfer bancar în contul de decontare al Asociației.

6.2. Formularul de achitare. La adresa electronică indicată de participant în cadrul alegerii variantei de promovare a sădirii stejarilor este trimis un cont de plată cu indicarea codului/numărului de telefon al participantului și mărimii donației. Informaţia ce ţine de contul plătit cu datele documentului de plată este adusă de către participant la cunoştinţa reprezentantului Asociației.  

6.3. După parvenirea banilor în contul de decontare al Asociației sistemul sau reprezentantul Asociației face schimbări la date despre donațiile pe pagina web oakplanet.org şi informează participantul despre achitarea cu succes a comenzii.

7. Modul de plată în numerar în bănci  

7.1. Formularul comenzii. Participantul în formularul comenzii formează varianta necesară a promovării a sădirii stejarilor  şi alege modul de achitare  a acestuia în numerar în bănci.

7.2. Formularul de achitare. La adresa electronică indicată de participant în cadrul alegerii variantei de promovare a sădirii stejarilor este trimis un cont de plată cu indicarea codului/numărului de telefon al participantului și mărimii donației. Informaţia ce ţine de contul plătit cu datele documentului de plată este adusă de către participant la cunoştinţa reprezentantului Asociației.  

7.3. După parvenirea banilor în contul de decontare al Asociației sistemul sau reprezentantul Asociației face schimbări la date despre donațiile pe pagina web oakplanet.org şi informează participantul despre achitarea cu succes a comenzii.

8. Ordinea de anulare a donației

8.1. Efectuînd donația pe pagina web a Asociației (oakplanet.org), Dvs. acceptaţi şi vă exprimaţi acordul cu ordinea de anulare a donației

8.2. Prevederile generale a tuturor regulilor menţionate, sunt afişate pe pagina web a Asociației, sau pe pagină sunt fixate trimiteri la paginile web ale persoanelor terţe, regulile cărora, acţionează asupra serviciului achiziţionat cu ajutorul paginii noastre web. De asemenea în procesul de formare a comenzii pe paginile de pe pagina web a Asociației se afişează informaţia despre regulile pentru fiecare propunere concretă.

8.3. În confirmarea electronică (în chitanţa) sunt de asemenea indicate regulile ce se referă la achitarea donației Dvs.

8.4. Vă rugăm să atrageţi atenţia la faptul că la unele donații şi oferte speciale nu se pot face returnări sau modificări. Vă recomandăm să faceţi cunoştinţă atent cu descrierea propunerii concrete şi regulile speciale înainte să faceţi donația.

8.5. Dacă doriţi să modificaţi sau să anulaţi comanda, studiaţi confirmarea electronică a donației şi urmaţi instrucţiunile descrise în ea.  

8.6. Înainte să achitaţi biletul de avion studiaţi acest Regulament. Toate întrebările ce v-au apărut în legătură cu donațiile le puteţi adresa reprezentantului a Asociaţiei la nr. de telefon +373 69733788 înainte să achitaţi donația.

8.7. Achitarea donației înseamnă că aţi făcut cunoştinţă cu şi aţi acceptat regulile.

8.8. Donație poate fi anulată pînă la începutul proiectului pentru căruia a fost făcută (în timpul nu mai mult de 3 zile din momentul achitării). Donațiile nu pot fi returnate participanților după începerea proiectului .

9. Corespondenţa

9.1. Completînd forumularul de participare la proiectul, Dvs. acceptaţi să primiţi cel puţin: 1. un mesaj electronic, în care se va conţine informaţie privind participare Dvs. la proiect, şi (2) apeluri telefonice, în caz că va fi necesar să fie precizate detaliile achitării şi aducerii la cunoştinţa Dvs. a informaţiei urgente şi importante, ce ţine de participare la proiectele oakplanet.org.

9.2. Cu excepţia confirmării electronice a rezervării şi apelurilor telefonice menţionate mai sus noi nu vă vom apela şi nu vă vom trimite ulterior notificări, scrisori electronice şi mesaje (fie solicitate sau nesolicitate), dacă nu va fi necesar sau dacă nu ne veţi acorda special pentru aceasta consimţămîntul Dvs.

10.  Răspundere

10.1. În continuare, vă comunicăm unele aspecte referitoare la răspundere suplimentare la cele prevăzute în Contractul de sponsorizare.

10.2. Conform limitărilor, stabilite în acest Regulament de prestare a serviciilor, Asociația poartă răspundere numai pentru daune directe, cauzate real sau ca urmare a ne-executării reale a obligaţiilor noastre în cadrul realizării proiectelor oakplanet.org.

10.3. Asociația nu poartă răspundere inclusiv în cazurile:

10.3.1. Pentru orice inexactitate, ce ţine de informaţia descriptivă, afişată pe pagina web oakplanet.org.

10.3.2. În cazul indicării incorecte de către Dvs. (participant) a datelor personale ale participantului şi /sau a detaliilor în cadrul participării la proiecte Asociației.

10.3.3. În cazul utilizării pentru achitarea donațiilor prin intermediul paginii web a unui card nevalabil sau compromis la înaintarea pretenţiilor şi revendicărilor de compensare a daunelor de către proprietarul cardului. În acest caz toată răspunderea este purtată de participantul, care beneficiază de propunerile Asociației, inclusiv pentru compensarea daunelor suportate de Asociația în rezultatul tranzacției respective.

10.3.4. Pentru serviciile sau produsele, oferite de persoane terţe.  

10.3.5. Pentru orice deteriorări, pierderi sau daune, survenite sau plătite de către Dvs. şi apărute în legătură sau în rezultatul utilizării, imposibilităţii de utilizare sau întreruperilor în lucrul paginii noastre web.

10.3.6. Pentru orice traumă, deces, daune bunurilor sau alte prejudicii, pierderi sau daune, survenite în urma actelor (legislative), erorilor, încălcărilor, neglijenţei (grave), acţiunilor intenţionate ilicite, greşelilor, ne-executării, interpretării eronate, ne-executării răspunderii civile sau datoriei directe (integral sau parţial) de către persoane terţe, inclusiv orice anulare, grevă, circumstanţe de forţă majoră sau orice alte evenimente ne-controlate, legate de proiectele a oakplanet.org.

11. Alte prevederi

11.1. Dacă nu este convenit altfel, informaţia şi orice programe computerizate, necesare pentru prestarea serviciilor noastre şi folosite pe pagina web şi respectiv drepturile de autor şi economice asupra acestora în calitate de proprietate intelectuală aparţin Asociației sau furnizorilor acesteia.

11.2. Acest Regulament, cît şi funcționarea paginii web oakplanet.org sunt reglementate de legislaţia în vigoare a Republicii Moldova.

11.3. Toate litigiile, apărute în legătură cu acest Regulament, cu contractul de sponsorizare, se soluţionează prin negocieri sau în instanţele de judecată ale Republicii Moldova, dacă Agenţia nu va indica altceva.

Oficiul central al Asociației se află pe adresa: stre. Livezilor, 22-6, com.Ciorescu, or. Chişinău, MD-2089, Republica Moldova. Asociația a fost înregistrată la 11.03.2020, IDNO 1020620003181.