1. Aceste Reguli de securitate a datelor cu caracter personal pe pagina web (în continuare Reguli) reglementează aspectele de bază ce țin de securitatea DCP în cadrul utilizării paginii web oakplanet.org, ce aparţine Oakplanet International AO – în continuare Asociația.

2. Aceste Reguli pot fi modificate, dar pe pagina web este permanent amplasată versiunea ultimă şi actualizată, condiţiile căreia se aplică securității DCP, în cadrul termenului de acţiune al acestora.

3. Regulile se completează cu prevederile Regulamentului privind funcţionarea paginii-web oakplanet.org, contractului de sponsorizare, altor documente ale Asociației și ale legislației în vigoare.

4. Vizitarea, vizionarea paginilor de pe pagina web, înregistrarea pe pagină, cît şi rezervarea şi sponsorizarea cu utilizarea paginii web înseamnă că Dvs. aţi făcut cunoştinţă cu aceste Reguli, aţi înţeles conţinutul lor şi sunteţi de acord cu condiţiile expuse în ele.

5. Asociația declară o atitudine serioasă față de protecția datelor cu caracter personal.

6. Asociația a elaborat și va actualpiza periodic o Politică generală de securitate a DCP, cît și Regulament de securitate a informațiior ce conțin DCP în sistemul de evidență care se referă și la această pagină web.

7. Asociația respectă standarde etice înalte, interesele Dvs. şi confidenţialitatea datelor personale ale Dvs. Cu excepţia cazurilor, prescrise şi prevăzute de legislaţia în vigoare, noi nu vom oferi datele Dvs. personale persoanelor terţe fără acordul Dvs. Prin plasarea comenzii / încheierea contractului, după caz, Dvs. vă manifestați expres consimțământul la toate acțiunile efectuate de Asociație cu DCP oferite de Dvs.

8. Asociația este operator de date cu caracter personal înregistrat în Registrul de evidență al operatorilor ținut de CNPDCP a RM cu nr. 0000000-001; principalele scopuri ale acțiunilor efectuate de Organizație cu datele cu caracter personal sunt executarea obligațiilor contractuale din contractele cu participanții inclusiv  aflați peste hotarele Republicii Moldova, evidența participanților inclusiv statistică și transmiterea informațiilor către participanți referitor la ofertele Asociației;

9. Dvs. aveți drept de acces la datele cu caracter personal prezentate Asociației, de intervenţie asupra datelor şi de opoziţie, cât și de acces la justiție în conformitate cu legislația în vigoare, drepturi ce pot fi realizate inițial prin depunerea unei cereri în scris la Asociație, depusă la sediu conform coordonatelor indicate mai jos.

10. Răspunsurile pe care le oferiți la întrebările Asociației cu ajutorul cărora se colectează datele Dvs. personale sunt obligatorii dacă doriți să participați la proiectele Asociației.

11. Completând formularele Asociației inclusiv on-line, Dvs. benevol și intenționat oferiți datele Dvs. cu caracter personal Asociației pentru prelucrare și alte acțiuni legate, înțelegeți și acceptați efectele acestei oferiri.

12. Vă propunem să manifestați prudență și diligență maximă în ceea ce ține de DCP: să indicați DCP transmise corect, să transmiteți numai DCP care vi se solicită, să oferiți DCP ale Dvs. personal, în caz că prezentați DCP a altor persoane asigurați-vă în scris de consimțământul lor și de acceptarea de către ei a legislației, contractului aplicabil, Regulamentului de funcționare a paginei web oakplanet.org cât și a acestor Reguli.

13. Oricum, oferind Asociației DCP ale altor persoane decît Dvs. vă asumați întreaga răspundere pentru orice cauzare de daune Asociației, oricărei persoane fizice sau juridice sau orice încălcare a legislației, acestui Contract, oricărui Regulament sau alt document ce ține de securitatea DCP în orice sistem de evidență a DCP sau oricărui drept al oricărei persoane fizice sau juridice.

14. În caz de orice pretenție a oricărei persoane contra Asociației în legătură cu orice daună sau încălcare comisă de Dvs. – veți deveni imediat destinatarul pretenției, și veți înlocui pe Asociație în orice și toate pretențiile, procesele și alte situații similare în fața petiționarului respectiv.

15. Oricum, în caz că Asociația va suporta orice daune sau cheltuieli sau de la Asociație vor fi încasate orice sume în legătură cu orice încălcări sau daune comise de Dvs., Dvs. veți compensa integral Asociației toate daunele și cheltuielile suportate.

16. Pagina web oakplanet.org  funcționează în conformitate cu legislaţia Republicii Moldova. Oficiul central al Asociației se află pe adresa: str. Livezilor, 22-6,com.Ciorescu, or. Chişinău, MD-2089, Republica Moldova. Compania a fost înregistrată la 11.03.2020, IDNO 1020620003181